София

Търговски офис
ул. Бачо Киро 8
1000, София
тел. 02 986 4105
факс 02 986 3633
bulgaria@ubex.cc

Велико Търново

Логистичен Център
ул. Магистрална 1
5066, Ветринци
тел. 062 519 081
факс 062 519 082
bulgaria@ubex.cc